10% POPUSTA na cijelu narudžbu ukoliko kupuješ dva ili više romobila. Kod kupovine primijeni kupon SCOOTER10OPŠIRNIJE

Garancija

Roba u ponudi Micro online trgovine posjeduje garanciju za robu koja podliježe toj vrsti zaštite potrošača, a u skladu sa Zakonskim propisima. Spisak ovlaštenih servisa se nalazi na garantnom listu.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnog roka, garanciju ostvaruje svaki kupac proizvoda na micro-romobil.ba. Garanciju popunjava i ovjerava ovlašteni prodavač i šalje uz fiskalni račun zajedno sa proizvodom na kućnu adresu. Garantni rok kupljenog proizvoda počinje danom prodaje proizvoda, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban uredno popunjen garantni list (sa datumom prodaje i pečatom prodavača), originalni fiskalni račun i traje onoliko koliko je naznačeno na garantnom listu.

Garancija je nevažeća ukoliko je proizvod fizički oštećen od strane kupca ili ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu datog proizvoda, također garancija je nevažeća ako su na proizvodu vršene izmjene od strane neovlaštenog servisa ili lica.

Prije slanja proizvoda na koji se vrši reklamacija, molimo da nam se javite na mail adresu micro@micro-romobil.ba sa kratkim opisom problema, te slikom garantnog lista i fiskalnog računa. Proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa ili u sjedište Micro Mobil d.o.o. U slučaju slanja proizvoda u neovlašteni servis kupac gubi garanciju kupljenog proizvoda.

Provjera reklamacije se obavlja u najkraćem roku. Micro Mobil / Ovlašteni servis u određenom roku za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod, zamijeniti neispravni dio sa novim, originalnim rezervnim dijelom ili će se izvršiti povrat novca.